COM HO FAREM?

Pla de treball

Per desenvolupar el Pla de millora del nucli antic treballarem de juny de 2017 a febrer de 2018, en quatre fases diferenciades que permetran definir participativament el Pla i assegurar-ne la posada en marxa:

Cronograma-resumen participacion_ultimo-02-01

 

FASE 1: PREPARATÒRIA

S’elaboren i assenten les bases i el marc general d’objectius i finalitats que dirigeixen el projecte:

 • Organitzatiu: calendari i pla de treball
 • Participatiu: reunions inicials i creació dels grups de seguiment (Grup Motor i Grup Interdepartamental)
 • Comunicatiu: coordinació amb responsables municipals, definició de missatges i creació de l’espai web

 

FASE 2: IMPULS PARTICIPATIU

En la segona fase es realitza el procés de obert participació que, juntament amb els treballs i les anàlisis tècniques, permetran la identificació consensuada de les necessitats, potencials i les línies de treball prioritàries del nucli antic. Aquest treball culminarà amb el diagnòstic participatiu que inclourà tant les conclusions de l’anàlisi com el marc estratègic general:

 • Anàlisi tècnica temàtica
 • Anàlisi participativa: qüestionaris, accions públiques, entrevistes i panells
 • Redacció del diagnòstic participat

 

FASE 3: ACCIONS DE MILLORA

Aquesta fase es planteja amb l’objectiu de convertir les propostes inicials recollides en el diagnòstic en una estructura d’accions prioritzades, viables i programades temporalment i econòmica que marquin el full de ruta per al nucli antic. És la fase en que es realitza la validació i priorització tècnica i ciutadana d’accions de millora:

 • Programació econòmica i temporal de les accions de millora
 • Redacció del PIAM

 

FASE 4: VALORACIÓ I TANCAMENT

L’última fase del procés tindrà l’objectiu d’assegurar que la transició entre el treball de planificació i el de la implementació posterior es produeixi de la manera més fluïda i àgil possible, i es prepararà per a això els mecanismes i les estratègies necessàries:

 • Implantació de mecanismes de seguiment
 • Desenvolupament de projectes catalitzadors
 • Esdeveniment final: dia del Pla

 

A %d bloguers els agrada això: