Canals de participació del PIAM: bústies ciutadanes i qüestionari digital

OlotMesB_PIAM-Nucli-Antic_Buzones-ciudadanos-02

La Fase “Impuls Participatiu” del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic d’Olot està dirigit a l’elaboració d’un Diagnòstic Participatiu. Per a això s’han habilitat diferents canals i espais de participació com el Grup Motor o les accions participatives que es desenvoluparan entre juliol i octubre.

A més, s’ha habilitat una enquesta amb l’objectiu d’incorporar al Diagnòstic el major nombre d’aportacions possibles així com una major diversitat de les mateixes. Aquest qüestionari té dos formats: les bústies ciutadanes (físics) i el qüestionari digital.

Llegir més

Anuncis

Activitats participatives infantils

Aquest matí hem recorregut amb els joves de Garbuix Esplai Diari diferents espais representatius del Nucli Antic d’Olot. Ells han estat els encarregats d’analitzar i proposar accions per millorar cada lloc. La d’avui és la tercera activitat realitzada per introduir la perspectiva dels més joves al PIAM de Nucli Antic. La setmana passada van ser els joves de l’Ideal els que van analitzar i fixar-ne en el centre de la ciutat i ahir va ser el primer dia amb els infants del Garbuix.

Llegir més

Recorregut pel Nucli Antic

OlotMesB-PIAM_Nucli-Antic-Olot-Coneix-Nucli-Antic-Mapeo-Colectivo_Low-01

Una 50a de persones participen de la primera acció del PIAM de Nucli Antic

La plaça del Carme ha estat el punt de sortida del recorregut d’aquest dissabte al matí pel Nucli Antic. L’església i els Claustres del Carme, el santuari del Tura, la plaça Major i el pont de Santa Magdalena són alguns dels llocs d’aquest passeig històric que ha anat a càrrec d’en Xavier Puigvert i que ha comptat amb la col·laboració del professor de l’Escola d’Art, Albert Domingo, l’artista Kim Domene i en Met Moliné de l’AOAPIX.

Llegir més

Resultats de la fase preparatòria

 

Cronograma-resumen participacion_ultimo-01

La redacció del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic d’Olot, va arrencar a finals d’abril amb la primera de les quatre fases del procés. Aquesta etapa inicial ha estat dirigida a la realització de tots els preparatius necessaris per al correcte desenvolupament del PIAM.

Com a resultats més destacats d’aquest període podem assenyalar la constitució del Grup Motor i el Grup Interdepartamental, la redacció del Document marc –on s’estableixen  les bases del procés participatiu i de disseny del PIAM- i la seva posterior adaptació a les aportacions rebudes; les reunions amb els diferents partits polítics amb representació a l’Ajuntament i l’obertura d’alguns de canals  de participació i comunicació del projecte.

A continuació es detallen algunes accions dutes a terme:

Llegir més

Primeres accions participatives del PIAM del Nucli Antic

El dissabte 8 de juliol es portarà a terme la primera activitat que consistirà en un recorregut per reconèixer la història del barri. Mentrestant, continuen les reunions amb representants de diferents col.lectius vinculats al barri i continua activa l’enquesta per avançar en la millora del Nucli Antic.

El Pla Integral de Millores al Nucli Antic d’Olot afronta la segona fase (d’“Impuls participatiu”) dirigida a determinar les necessitats i potencialitats del barri a través de diferents espais i activitats participatives. El diagnòstic combinarà l’anàlisi tècnic integral amb la participació ciutadana dels residents, tant del barri com de la ciutat en general, sobre quatre temàtiques principals: la convivència i la connectivitat, l’habitatge i la inclusió, el patrimoni històric i la identitat local a més de la diversitat d’usos.

Llegir més

Qüestionari

Emplena el qüestionari per al Diagnòstic participat del PIAM: click aquí.

Qüestionari obert fins al proper mes de setembre

Comença el procés per a la millora del Nucli Antic

Es posen en marxa diferents vies de participació al PIAM del Nucli Antic. El procés està obert a tots els ciutadans del Nucli Antic i de la resta d’Olot que vulguin dissenyar el Pla Integral d’Accions de Millora.

 

En els propers mesos s’elaborarà el Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic d’Olot dirigit a definir una estratègia de transformació urbana de manera integral i participativa. Els seus principals objectius són elaborar una diagnosi que permeti establir els principals reptes d’aquesta àrea de la ciutat, dissenyar un conjunt d’actuacions d’àmbits i naturalesa diversa encaminada a la regeneració urbana, posar-les en marxa i generar els mecanismes de seguiment necessari per a la seva execució i viabilitat.

Llegir més

BLOG

És l’espai que donarà seguiment continu al procés, atès que es publicaran les convocatòries dels esdeveniments, els tallers i les sessions de treball, així com les seves cròniques. Pots consultar-ho aquí.

Convivència i connectivitat, Espai Públic i Mobilitat

Es proposa com a temàtica d’estudi la connectivitat i la convivència que integren l’espai públic i la mobilitat, pel que fa a la qualitat urbana i el nivell de continuïtat del viari del nucli antic amb els barris annexos. També es fa èmfasi en la importància de l’espai públic interior com a element relacional i de convivència .

Llegir més

Habitatge i inclusió

 

L’habitatge en la regeneració del nucli antic és una peça fonamental, ja que aquest barri té un elevat percentatge d’habitatges buits i  necessita una estratègia d’impuls a la rehabilitació perquè es tracta d’edificacions històriques.

Llegir més