Comença el procés per a la millora del Nucli Antic

Es posen en marxa diferents vies de participació al PIAM del Nucli Antic. El procés està obert a tots els ciutadans del Nucli Antic i de la resta d’Olot que vulguin dissenyar el Pla Integral d’Accions de Millora.

En els propers mesos s’elaborarà el Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic d’Olot dirigit a definir una estratègia de transformació urbana de manera integral i participativa. Els seus principals objectius són elaborar una diagnosi que permeti establir els principals reptes d’aquesta àrea de la ciutat, dissenyar un conjunt d’actuacions d’àmbits i naturalesa diversa encaminada a la regeneració urbana, posar-les en marxa i generar els mecanismes de seguiment necessari per a la seva execució i viabilitat.

Llegir més

BLOG

És l’espai que donarà seguiment continu al procés, atès que es publicaran les convocatòries dels esdeveniments, els tallers i les sessions de treball, així com les seves cròniques. Pots consultar-ho aquí.

Convivència i connectivitat, Espai Públic i Mobilitat

Es proposa com a temàtica d’estudi la connectivitat i la convivència que integren l’espai públic i la mobilitat, pel que fa a la qualitat urbana i el nivell de continuïtat del viari del nucli antic amb els barris annexos. També es fa èmfasi en la importància de l’espai públic interior com a element relacional i de convivència .

Llegir més

Habitatge i inclusió

 

L’habitatge en la regeneració del nucli antic és una peça fonamental, ja que aquest barri té un elevat percentatge d’habitatges buits i  necessita una estratègia d’impuls a la rehabilitació perquè es tracta d’edificacions històriques.

Llegir més

Patrimoni històric i identitat local i turística

 

El nucli antic, com a origen d’Olot, concentra una gran càrrega patrimonial, històrica i cultural, clau en el reconeixement actual d’aquesta zona urbana i la seva importància en el conjunt de la ciutat.

Llegir més

Diversitat d’usos

Activitat Econòmica, Cultural, Educativa i Cívica

L’activitat al nucli antic, per la seva condició de centre històric de la ciutat, és una qüestió fonamental que cal treballar. Malgrat que la diversitat de l’activitat en el barri és significativa –usos comercials i de restauració, equipaments culturals…– es constata el desplaçament de l’activitat, especialment durant l’última dècada, cap a l’entorn de la plaça de Josep Clarà.

Al nucli antic, però, hi destaca un element singular que pot exercir potencialment de dinamitzador: l’Escola d’Art d’Olot.

Llegir més